Our Ways To Solution

WŁAŚCIWY WYBÓR

Wybór (w) Way to Solution jest właściwym wyborem.

Nasz zespół specjalistów dołoży wszelkich starań, abyś podjął wyłącznie słuszne decyzje.

WSPÓLNY CEL

Stawiamy na współpracę, która zakłada wspólne dążenie do realizacji najbardziej odważnych, świadomie postawionych celów.

WŁASNA DROGA

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci odnaleźć Twoją własną, spersonalizowaną drogę do rozwiązania sytuacji problemowych i osiągnięcia sukcesu.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Posiadamy rekomendację Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. PZZW to organizacja powstała w 2003 roku w celu zintegrowania środowiska oraz reprezentowania i obrony interesów branży zarządzania wierzytelnościami. Członkiem PZZW może być tylko taki podmiot, który działa zgodnie z poszanowaniem najlepszych praktyk rynku finansowego, a także czynnie wpływa na rozwój i kształtowanie branży zarządzania należnościami w Polsce.

 

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Posiadamy rekomendację Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa. PIPHB jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego, działającą w branży budowlanej od 1990 roku. Jako członek Krajowej Izby Gospodarczej reprezentujemy środowisko przedsiębiorców budowlanych w Polsce. Członkostwo w PIPHB zakłada wspólne, partnerskie dążenie zrzeszonych podmiotów do silnego wpływu na ukształtowanie ekonomicznych i prawnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskim budownictwie.

Odwiedź stronę

Go to top