Maciej Nowak

Radca prawny od 2013 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Specjalista z zakresie:

  • prawa cywilnego,
  • prawa pracy,
  • prawa bankowego,
  • prawa gospodarczego – procesualista.

Aktywnie uczestniczy w bezpośredniej obsłudze dużych spółek kapitałowych (fuzje, przejęcia, rejestracje, analiza umów). Doświadczenie zdobywał także poprzez nawiązanie stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi z branży reklamy internetowej.

Przez ponad 5 lat współpracował z największą łódzką kancelarią prawną – Obligo Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka Sp.k. – w charakterze specjalisty w zakresie prowadzenia spraw o znacznej wartości.

Obecnie współpracuje m. in. z jednym z największych banków w Polsce jako radca prawny w Departamencie Procesowym.

Reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami wszystkich instancji, także przed Sądem Najwyższym.

Zawodowo szczególnie interesuje się szeroko pojętą tematyką instytucji „świadczenia nienależnego” oraz zabezpieczeń umów handlowych.

Łukasz Pajor

Adw. Łukasz Pajor specjalista w zakresie prawa podatkowego oraz korporacyjnego. Zawodowo zajmuje się optymalizacją podatkową przedsiębiorców i transakcji, umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zagadnieniami podatkowymi dotyczącymi transformacji spółek handlowych.

Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla dyrektorów finansowych i działów księgowości, a także kieruje postępowaniami spornymi przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Kamil Płachecki

Adw. Kamil Płachecki specjalista w sprawach sądowych dotyczących prawa spółek i prawa gospodarczego, a także prawa własności przemysłowej. Zajmuje się m.in. procesami sądowymi z zakresu: prawa spółek, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ale też prowadzi procesy o należności i odszkodowania w obrocie gospodarczym (w szczególności z umów sprzedaży czy o roboty budowlane).

Posiada bogate doświadczenie obejmujące sprawy będące na etapie negocjacyjnym, w postępowaniu mediacyjnym, w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym. Adw. Kamil Płachecki jest biegły także w prowadzeniu negocjacji i przygotowywaniu umów w obrocie gospodarczym.

Aleksander Kappes

Adw. prof. nadzw. dr hab. Aleksander Kappes specjalista w zakresie prawa korporacyjnego (prawa spółek). W ramach tej specjalizacji przygotowuje i prowadzi postępowania sądowe przed sądami rejestrowymi, w tym: sporządza projekty umów/statutów spółek, prowadzi rejestrację spółek, służy swoją pomocą w kwestiach związanych przekształceniami i łączeniem spółek, a także wprowadzaniem zmian umów/statutów. Posiada bogate doświadczenie związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań procesowych, oparte na prowadzeniu postępowań o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał, wyłączenie wspólnika, przymusowy wykup/odkup akcji, odszkodowania za szkody wyrządzone spółce i wierzycielom spółek, i pozostałych postępowań procesowych ze stosunku spółki. Nadzoruje także inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności przemysłowej. Opracowuje umowy dotyczące prawa korporacyjnego (np. umowy inwestycyjne shareholders agreements).

Jest doradcą we wszelkich sprawach z zakresu prawa spółek, szczególnie w transakcjach sprzedaży udziałów/akcji i przejęć spółek. Zawodowo zajmuje się także nadzorem korporacyjnym, pełniąc funkcje członka rady nadzorczej w wielu spółkach kapitałowych. Jest autorem ponad 40 publikacji odnoszących się do prawa cywilnego i handlowego (książek, artykułów, glos), a w szczególności do prawa spółek.

Jarosław Masłowski

Adw. Jarosław Masłowski specjalista w zakresie prawa pracy, prawa karnego, karnego gospodarczego i karnego-skarbowego. W ramach prawa pracy, w szczególności specjalizuje się w kwestiach związanych z obsługą przedsiębiorców, w sprawach kadr i zarządzania pracownikami.
Zajmuje się m.in. tworzeniem regulaminów, układów zbiorowych oraz prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. W zakresie prawa karnego obsługuje sprawy sądowe dotyczące szeroko rozumianego działania na szkodę przedsiębiorców, wypadków komunikacyjnych, oszustw kredytowych czy też unikania opodatkowania. Posiada duże doświadczenie w praktyce sądowej, zdobyte poprzez prowadzenie licznych spraw karnych i karno-skarbowych.

Od 1998 roku współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska S.A., udzielił wielu komentarzy i kilku tysięcy specjalistycznych odpowiedzi w temacie praktycznego zastosowania instytucji prawa pracy.

Krzysztof Kwiecień

Adw. Krzysztof Kwiecień specjalista w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej firm z sektora rynku ubezpieczeń gospodarczych i spraw ubezpieczeniowych. Prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, w szczególności o odszkodowania, a także windykację w obrocie gospodarczym. Kieruje sprawami na etapie negocjacyjnym i sądowym, ale też prowadzi postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

W dziedzinie prawa zobowiązań świadczy pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych, dotyczących zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych, a także w sprawach karnych komunikacyjnych oraz związanych z oszustwami ubezpieczeniowymi i bankowymi. Adw. Krzysztof Kwiecień jest ekspertem w zakresie sporządzania kontraktów zgodnych z procedurą FIDIC oraz prowadzenia sporów z tym związanych.

Agata Packa

Z wykształcenia magister ekonomii. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek: Finanse i Bankowość. Obecnie jest doktorantem/ asystentem w Katedrze Finansów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka 18-stu specjalistycznych publikacji. Pracowała również w projekcie Unijnym jako trener szkoleniowy z zagadnień budżetowania i finansowania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Prowadziła szkolenia z zakresu matematyki finansowej na kursie przygotowującym do egzaminu I stopnia na Maklera Giełdowego oraz szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu finansów przedsiębiorstwa i zarządzania wierzytelnościami.

Od 2011 roku między innymi CFO. Odpowiedzialna za tworzenie i kontrolę budżetów rocznych oraz cząstkowych, a także analiz finansowych oraz raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej. Zajmuje się również przygotowywaniem rekomendacji pod względem ryzyka i rentowności nowych projektów inwestycyjnych.

W Kancelarii Way to Solution odpowiedzialna m.in. za usługi z zakresu doradztwa w zarządzaniu finansami i controlingu:

  • analizy kosztowe,
  • prognozy,
  • analizy płynności,
  • ocenę i przygotowanie dokumentów Klientów niezbędnych dla pozyskania finasowania oraz inwestorów, w tym sporządzanie biznes planów czy dokumentacji finansowej WEO.
Go to top