Aleksander Kappes

Adw. prof. nadzw. dr hab. Aleksander Kappes specjalista w zakresie prawa korporacyjnego (prawa spółek). W ramach tej specjalizacji przygotowuje i prowadzi postępowania sądowe przed sądami rejestrowymi, w tym: sporządza projekty umów/statutów spółek, prowadzi rejestrację spółek, służy swoją pomocą w kwestiach związanych przekształceniami i łączeniem spółek, a także wprowadzaniem zmian umów/statutów. Posiada bogate doświadczenie związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań procesowych, oparte na prowadzeniu postępowań o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał, wyłączenie wspólnika, przymusowy wykup/odkup akcji, odszkodowania za szkody wyrządzone spółce i wierzycielom spółek, i pozostałych postępowań procesowych ze stosunku spółki. Nadzoruje także inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności przemysłowej. Opracowuje umowy dotyczące prawa korporacyjnego (np. umowy inwestycyjne shareholders agreements).

Jest doradcą we wszelkich sprawach z zakresu prawa spółek, szczególnie w transakcjach sprzedaży udziałów/akcji i przejęć spółek. Zawodowo zajmuje się także nadzorem korporacyjnym, pełniąc funkcje członka rady nadzorczej w wielu spółkach kapitałowych. Jest autorem ponad 40 publikacji odnoszących się do prawa cywilnego i handlowego (książek, artykułów, glos), a w szczególności do prawa spółek.

Go to top