Jarosław Masłowski

Adw. Jarosław Masłowski specjalista w zakresie prawa pracy, prawa karnego, karnego gospodarczego i karnego-skarbowego. W ramach prawa pracy, w szczególności specjalizuje się w kwestiach związanych z obsługą przedsiębiorców, w sprawach kadr i zarządzania pracownikami.
Zajmuje się m.in. tworzeniem regulaminów, układów zbiorowych oraz prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. W zakresie prawa karnego obsługuje sprawy sądowe dotyczące szeroko rozumianego działania na szkodę przedsiębiorców, wypadków komunikacyjnych, oszustw kredytowych czy też unikania opodatkowania. Posiada duże doświadczenie w praktyce sądowej, zdobyte poprzez prowadzenie licznych spraw karnych i karno-skarbowych.

Od 1998 roku współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska S.A., udzielił wielu komentarzy i kilku tysięcy specjalistycznych odpowiedzi w temacie praktycznego zastosowania instytucji prawa pracy.

Go to top