Krzysztof Kwiecień

Adw. Krzysztof Kwiecień specjalista w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej firm z sektora rynku ubezpieczeń gospodarczych i spraw ubezpieczeniowych. Prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, w szczególności o odszkodowania, a także windykację w obrocie gospodarczym. Kieruje sprawami na etapie negocjacyjnym i sądowym, ale też prowadzi postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

W dziedzinie prawa zobowiązań świadczy pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych, dotyczących zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych, a także w sprawach karnych komunikacyjnych oraz związanych z oszustwami ubezpieczeniowymi i bankowymi. Adw. Krzysztof Kwiecień jest ekspertem w zakresie sporządzania kontraktów zgodnych z procedurą FIDIC oraz prowadzenia sporów z tym związanych.

Go to top