Łukasz Pajor

Adw. Łukasz Pajor specjalista w zakresie prawa podatkowego oraz korporacyjnego. Zawodowo zajmuje się optymalizacją podatkową przedsiębiorców i transakcji, umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zagadnieniami podatkowymi dotyczącymi transformacji spółek handlowych.

Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla dyrektorów finansowych i działów księgowości, a także kieruje postępowaniami spornymi przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Go to top